درباره ما

فرش ایرانی،شعری بلند و آسمانی است،شعری خاموش که به صد زبان در سخن است که مرا رازی هست و معنایی.هر گره من گره گشایی و هر نقش من نشانگر تمنایی است.خوشا دیدار این هنر ایرانی در باغی سراسر نقش و رنگ،در شهری همه نور با نام فرش جعفری.

گفتن ندارد که فرش های عرضه شده در فرش جعفری، کیفیتی دارند تایید شده از سوی تولید کنندگان شاخص داخلی و خارجی.این فرش ها بی واسطه از تولید به عرضه آمده اند و از این منظر قیمتی مناسب دارند و شایسته ی مصرف کنندگان خوش سلیقه و زیباپسندهستند.

تمامی حقوق برای فرش جعفری محفوظ می باشد.